نحوه اجرای فولاد پیش تنیدگی

نحوه اجرای فولاد پیش تنیدگی

جهت اعمال نیروی پیش تنیدگی به بتن از کابل (Strand) ، سیم (Wire) یا میلگرد (Bar) پیش تنیدگی استفاده می شود که بصورت تک رشته ای یا در گروهی در قطعات پیش تنیده قرار داده می شوند. برای اصلاح مشخصات فولاد و تهیه فولاد پیش تنیده عملیات مختلفی روی آنها انجام می شود. این عملیات به شرح زیر است:

سرد کشیدگی (Cold Drawn):

در این عملیات فولاد پیش تنیدگی برای چند روز تحت کشش مستمر قرار می گیرد و از این طریق چیدمان کریستالی دچار تغییر شده و مقاومت آن افزایش می یابد.

تنش زدایی (Stress Relieving):

تنش زدایی از طریق افزایش دما تا حدود 350 درجه سانتیگراد و کاهش آرام دما صورت می گیرد. در این عملیات محدوده ارتجاعی فولاد پیش تنیدگی افزایش یافته اما فاصله تغییرشکل پلاستیک پس از جاری شدن کاهش می یابد.

کاهش وادادگی (Low Relaxation):

این عملیات با گرم کردن فولاد تا مرز 350 درجه سانتیگراد حین کشش آنها صورت می گیرد. این عملیات با کاهش تغییر شکل پلاستیک پس از جاری شدن، منحنی تنش – کرنش فولاد را اصلاح می کند. بعلاوه وادادگی فولاد به شدت کاهش می یابد.

منحنی تنش کرنش فولاد پیش تنیدگی

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: