پروژه ی 12 واحدی گلسار خیابان 153
ارسال شده توسط:سرو | تاریخ:۱۲-۲۵-۱۳۹۷
اجرای پروژه ساختمان 12 واحدی واقع در گلسار خیابان 153
بیشتر
0 دیدگاه
پروژه 10 واحدی رشت – خیابان مطهری
ارسال شده توسط:سرو | تاریخ:۱۲-۲۵-۱۳۹۷
اجرای پرژه ی پیش تنیدگی در خیابان مطهری رشت    
بیشتر
0 دیدگاه
پروژه ی 9 واحدی رشت – چهار راه گلسار
ارسال شده توسط:سرو | تاریخ:۱۲-۲۵-۱۳۹۷
پروژه ساختمان 9 واحدی واقع در چهار راه گلسار - رشت ؛ با بروز ترین تکنولوژی های ساخت به اتمام رسید.  
بیشتر
0 دیدگاه